רישוי עסקים מוקטן

רישוי עסקים - ייעוץ הנגשה

למה צריך להנגיש עסקים?

דעו כי הנגשה היא חלק מתהליך קבלת רישיון עסק!
כל בית עסק שניתן בו שירות לציבור צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות לפי החוק והתקנות. לכן בעת הליך קבלת רישיון העסק או חידוש רישיון העסק יש לספק חוות דעת של מומחה נגישות השירות המאשר את נגישות העסק.
עסקים שצריכים להיות מונגשים הם מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל, כמו קניון, חנות, חניון ציבורי או מסעדה. כמו כן יש להנגיש את החללים שאליהם מגיע קהל, גם במקומות שאינם מוגדרים כמקום ציבורי.

דוגמאות להנגשת עסק

  • כניסה לעסק ותנועה בו – האם יש רמפה שבעזרתה יוכל אדם עם כיסא גלגלים להיכנס לתוך העסק; האם אדם עם כיסא גלגלים יכול לנוע בחופשיות בתוך העסק; האם אין חפצים בחלל העסק שעלולים להכשיל אדם עם מוגבלות בתנועה או בראייה, כמו פחים, ארגזים, עציצים.
  • דלפק שירות ועמדות הסעדה – אם יש בעסק דלפק שירות, האם הוא מונמך כך שאדם עם כיסא גלגלים יוכל לגשת לנותן השירות; בעמדות שירות תהיה לולאת השראה – מערכת שמע לאנשים עם מוגבלות בשמיעה; אם קיים דלפק שממנו אוספים מזון, עליו להיות מונגש לכיסא גלגלים; תפריטים יונגשו לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;
  • שילוט – שילוט אל העסק ובתוך העסק יהיה ברור ולפי כל הכללים.
  • מתן שירות נגיש – אנשים המספקים שירות יעברו הדרכה במתן שירות נגיש.

איך קשורה ההנגשה לקבלת/חידוש רישיון עסק?

כשבעל עסק מגיש בקשה לקבל רישיון עסק או לחדש את רישיון העסק שבבעלותו, על הרשות המקומית לבדוק, באמצעות מורשה נגישות מטעמה, אם העסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם להגדרות החוק.
בעל העסק רשאי להיעזר בחוות דעת של מורשה נגישות חיצוני שהוא לא מטעם הרשות המקומית. על חוות הדעת החיצונית להתייחס לכל דרישות הנגישות בהתאם לחוקים ולתקנות, ועליה לעבור את אישור מורשה הנגישות מטעם הרשות.
לאחר שמורשה הנגישות אישר את הנגשת העסק, יכולה הרשות המקומית לתת את רישיון העסק או לחדשו. אם יש דברים שטרם טופלו, הרשות יכולה לתת את הרישיון אך להגדיר מועד ברור להנגשת העסק.

הנגשת עסק קטן או עסק גדול

עסק קטן מוגדר כעסק שהשטח שלו הוא עד 100 מ”ר. אם מדובר על עסק שהוא בית אוכל, הוא ייחשב כעסק קטן אם שטח ההסעדה בו לא יעלה על 25 מ”ר.
אם עסק אכן עונה על הגדרה של עסק קטן, בעל העסק יכול לבדוק את ההנגשה בעצמו לפי דפי ההנחיות בחוברת ‘הנחיות הנגשת עסק קטן‘ ולבצע את השינויים הנדרשים. לאחר מכן יבדוק מורשה הנגישות מטעם הרשות המקומית את המקום ויאשר את ההנגשה.