Depositphotos_65407811_xl-2015-min

פישוט לשוני

מה המטרה של פישוט לשוני?

הנגשת מידע היא אחת המטרות החשובות בהנגשת המרחב הציבורי. שילוט והכוונה ברורים, כמו גם טקסטים נגישים, מסייעים למקבלי השירות להבין את המסרים בדרך מדויקת. אנו מאמינים כי הנגשת המידע, תוך כדי הקשבה ללקוח ולמקבלי השירות שלו, יהפכו את המרחב הציבורי לנגיש, מכליל ומאפשר.

קהל היעד של טקסט שעבר פישוט לשוני הם אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (מש”ה) ברמות תפקוד שונות. 

איך מבצעים פישוט לשוני? 

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013, קובעות כי פישוט לשוני הוא התאמת המידע באמצעות מבנה פשוט ותוכן ברור. הטקסט בפישוט לשוני:

  • מכיל את עיקרי הדברים.
  • מועבר לפי רצף ברור ומסודר, במשפטים קצרים ופשוטים.
  • כולל אוצר מילים שכיח ושימוש בצורת הפעיל ולא הסביל.
  • יכלול פחות מונחים מקצועיים, שפות זרות וניבים, ראשי תיבות וקיצורים.
  • ילווה בסמלול ותמונות, ובייצוג גרפי פשוט וברור של המידע.
  • אותיות דפוס, גופן פשוט בגודל 22-16, ניגודיות בין צבע האותיות לצבע הרקע. 
  • אם הטקסט מודפס, יש להדפיסו על גבי נייר מט וחלק.  

פישוט לשוני מתאים לכל סוג של טקסט, כולל עלוני מידע, שאלונים, חוברות הדרכה, אתרי אינטרנט, ספרי לימוד, ספרי פרוזה ועוד. הפישוט יכול להתבצע בקובץ טקסט בלבד, בקובץ אודיו בלבד, בטקסט ובאודיו ובשילוב עזרים נוספים. 

לצד פישוט לשוני, אני מבצעת כתיבה בעברית קלה עבור עולים חדשים, אנשים מבוגרים וכל מי שיכול להיעזר בשפה קלה ונוחה. כמו כן אני מציעה שירותי הנגשה קוגניטיבית, הכוללים הנגשה של תהליכים מופשטים ומורכבים, כגון מפות התמצאות, תערוכות ומיצגים, מסלולי הליכה וכדומה. 

דוגמאות לעבודות שביצעתי בפישוט לשוני

עלון מידע לעמותת מילבת בפישוט לשוני
קובץ אודיו בפישוט לשוני עבור המוזיאון לתרבות הפלשתים

הסמל הבינלאומי לפישוט לשוני

טקסט בפישוט לשוני
סמל של טקסט שעבר פישוט לשוני


מה זה הנגשה קוגניטיבית ועברית קלה, ואיך זה קשור לפישוט לשוני?