Depositphotos_12570127_xl-2015-min (1)

עריכה לשונית

תיקון הטקסט לפי תקן הלשון העברית, כך שיהיה ברור ונוח לקריאה. העריכה הלשונית כוללת תיקוני תחביר ובדיקת הניסוח בהתאם למסר הנדרש. הגהה כוללת תיקון שגיאות כתיב, שם המספר, תיקוני פיסוק, צמצום רווחים בטקסט וכדומה. 

אני מתמחה בעריכה לשונית של טקסטים מסוגים שונים ובייעוץ לשוני לטקסטים שעברו פישוט לשוני. 

 

דוגמאות לעבודות שבהן ביצעתי עריכה לשונית לטקסטים רגילים

אקימידע – מדריך מידע, זכויות ושירותים של אקים

חוברות הדרכה לצבא ההגנה לטבע, מטעם החברה להגנת הטבע

 

דוגמאות לעבודות שבהן ביצעתי עריכה לשונית לטקסטים שעברו פישוט לשוני

לו”ז כנס שותפים ומשפיעים

טופס פנייה למחלקת רווחה עיריית ירושלים

חוברת זכויות בפישוט לשוני, מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

אבן דרך – סדנה לחיים בריאים לאנשים עם מוגבלות