Depositphotos_12570127_xl-2015-min (1)

עריכה לשונית והגהה

תיקון הטקסט לפי תקן הלשון העברית, כך שיהיה בהיר ונוח לקריאה. הגהה כוללת תיקון שגיאות כתיב, שם המספר, תיקוני פיסוק, צמצום רווחים בטקסט וכדומה. עריכה לשונית כוללת תיקוני תחביר וניסוח לפי המסר הנדרש.

אני מתמחה בעריכה לשונית של טקסטים מסוגים שונים, ובייעוץ לשוני לטקסטים שעברו פישוט לשוני. 

דוגמאות שביצעתי לעריכה לשונית לטקסטים רגילים

אקימידע – מדריך מידע, זכויות ושירותים של אקים

חוברות הדרכה לצבא ההגנה לטבע, מטעם החברה להגנת הטבע

 

דוגמאות לייעוץ לשוני שביצעתי לטקסטים שעברו פישוט לשוני

לו”ז כנס שותפים ומשפיעים

טופס פנייה למחלקת רווחה עיריית ירושלים

חוברת זכויות בפישוט לשוני, מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים

אבן דרך – סדנה לחיים בריאים לאנשים עם מוגבלות