Depositphotos_17830541_xl-2015-min

עברית קלה

עיבוד הטקסט לקריאה קלה וברורה. בתהליך ‘תרגום’ המסמך לעברית קלה הוא נקרא ביסודיות כדי לאתר את המסרים העיקריים בו, ונכתב מחדש בעברית קלה וברורה ומשפטים פשוטים וקצרים.

טקסטים בעברית קלה מיועדים לעולים חדשים וותיקים, לבני גיל הזהב ולאוכלוסיות נוספות הנהנות מקריאת טקסט ברור וקריא.

דוגמאות

חוברת הסבר בעברית קלה לבוחר לכנסת ה-21, מטעם ועדת הבחירות המרכזית