Depositphotos_17830541_xl-2015-min

עברית קלה

עיבוד הטקסט כך שקריאתו תהיה נוחה, קלה וברורה. 

בפישוט לשוני הטקסט נכתב מחדש, תוך כדי דילול מילים וביטויים מסובכים והפשטת המסר ככל האפשר. בעיבוד הטקסט לעברית קלה, לעומת זאת, הטקסט זהה אך מוגש בצורה נוחה וקלה לקריאה. למשל מבחינה מבנית נוספות כותרות ברורות וממצות, פסקאות ארוכות מחולקות לתבליטים (‘בולטס’) קצרים, נעשה שימוש בגופן נוח וברווחים גדולים בין השורות. מבחינת השפה נבחרות מילים קלות להבנה, במשלב אחיד וברור.

טקסטים בעברית קלה מיועדים לעולים חדשים וותיקים, לבני גיל הזהב ולאוכלוסיות נוספות הנהנות מקריאת טקסט ברור וקריא.

דוגמאות

חוברת הסבר בעברית קלה לבוחר לכנסת ה-21, מטעם ועדת הבחירות המרכזית