Depositphotos_117095298_xl-2015-min

מורשה נגישות השירות

למה להנגיש? 

כל אדם זכאי להשתתף בחברה באופן שוויוני ומלא. זו האחריות של החברה להתאים עצמה לכולם!

החוק בישראל קובע שכל מקום ציבורי וכל מקום שמספק שירות ציבורי עבור כלל הציבור צריך להנגיש את השירותים שהוא מספק לקהל הרחב. למשל כניסה מונגשת, שילוט מונגש, מעליות, בתי שימוש, טקסטים, תפריטים, כיסאות, שולחנות, דלפקי שירות ועוד. 

ההנגשה תתבצע באמצעות:

  • מעברים מונגשים, שילוט וריהוט מותאם במרחב הפיזי.
  • שימוש בעזרים לאנשים עם מוגבלות בשמיעה, ראייה, מוגבלות בתנועה ומוגבלות חושית. 
  • הנגשת המידע באמצעות פישוט לשוני, הנגשה קוגניטיבית ועברית קלה.  

המרכז להנגשה לשונית עובד תחת ההנחיות המחמירות בחוק השוויון 1998 ובתקנות נגישות השוויון, 2017. בתקנות אלה מפורטים הכללים וההוראות איך להנגיש מקומות ציבוריים כולל בתי חולים, בתי ספר, סניפי דואר, בנקים, אירועי תרבות, מתנ”סים, חנויות, מסעדות, גן לאומי, חופי ים ועוד. 

איזה שירותי הנגשה אנו מספקים?

המרכז להנגשה לשונית מספק שירותי הנגשה מגוונים, החל מסקר הנגישות, דרך הביצוע ועד לבקרה:

  • סקר נגישות ומיפוי צרכים.
  • הכנת תוכנית עבודה להנגשת המקום, בתיאום ההנהלה. 
  • עבודה בצמוד לנותני שירות המכינים ריהוט, שילוט, עלונים וכדומה.
  • בקרה, פיקוח וליווי מקצועי לאורך כל הדרך.
  •  כתיבת נהלים מדויקים לארגון ולערכים המובילים אותו.
  • הדרכה לנותני השירות בארגון על מתן שירות לאנשים עם מוגבלות.

לצד אלה אנו מספקים ייעוץ מקיף בנושא רישוי עסקים, במסגרת אישור העסק מול רשויות וגורמים נוספים. 

ייעוץ לשוני ואישור נגישות להנגשת מידע בעברית קלה

איך להתנהג בזמן מגפת הקורונה - בעברית קלה


הנגשה במרחב באמצעות עזרים, שילוט וסמלול

עמוד עם סמלול מונגש
עמוד עם סמלול נגיש בתחנת רכבת
סמלול על שירותים נגישים ועל פינת החתלה
שירותים מונגשים ופינת החתלה
סמלול לשעת חירום ברכבת
סמלול לשעת חירום ברכבת
דלפק של משרד ההגירה בשדה תעופה