ייעוץ נגישות לרישוי עסקים

ייעוץ נגישות לרישוי עסקים

במרכז להנגשה לשונית אנו מבצעים ייעוץ נגישות לרישוי עסקים. 

דעו כי הנגשה היא חלק מתהליך קבלת רישיון עסק!

כל בית עסק שניתן בו שירות לציבור צריך להיות נגיש לאנשים עם מוגבלות לפי החוק והתקנות. לכן בעת הליך קבלת רישיון העסק או חידוש רישיון העסק יש לספק חוות דעת של מומחה נגישות השירות המאשר את נגישות העסק. 
עסקים שצריכים להיות מונגשים הם מקומות שניתן בהם שירות לציבור או שיש בהם קבלת קהל. למשל קניון, חנות, חניון, מרפאה, מסעדה וכדומה. במקומות שאינם מוגדרים כמקום ציבורי, יש להנגיש את החללים שקהל מגיע אליהם. למשל, מתחם הקבלה במשרד עו"ד.

דוגמאות להנגשת עסק

להלן דוגמאות אחדות לייעוץ נגישות לרישוי עסקים: 

  • כניסה לעסק ותנועה בו – האם יש רמפה שבעזרתה יוכל אדם עם כיסא גלגלים להיכנס לתוך העסק; האם אדם עם כיסא גלגלים יכול לנוע בחופשיות בתוך העסק; האם אין חפצים שעלולים להכשיל אדם עם מוגבלות בתנועה או בראייה, כמו פחים, ארגזים, עציצים.
  • דלפק שירות ועמדות הסעדה – אם יש בעסק דלפק שירות, האם הוא מונמך כך שאדם עם כיסא גלגלים יוכל לגשת לנותן השירות; בעמדות שירות תהיה לולאת השראה – מערכת שמע לאנשים עם מוגבלות בשמיעה; אם קיים דלפק שממנו אוספים מזון, עליו להיות מונגש לכיסא גלגלים; תפריטים יונגשו לאנשים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית;
  • שילוט – שילוט אל העסק ובתוך העסק יהיה ברור ולפי כל הכללים.
  • מתן שירות נגיש – אנשים המספקים שירות יעברו הדרכה במתן שירות נגיש. 

ייעוץ נגישות לרישוי עסקים בקבלת / חידוש רישיון עסק

כשבעל עסק מגיש בקשה לקבל רישיון עסק או לחדש את רישיון העסק שבבעלותו, על הרשות המקומית לבדוק את נגישות העסק. את הבדיקה מבצע מורשה נגישות מטעמה שמגיע למקום ובודק אם העסק עומד בדרישות הנגישות בהתאם להגדרות החוק. 

עם זאת, בעל העסק לא חייב להשתמש בשירותי מורשה הנגישות של הרשות והוא יכול להזמין מורשה נגישות חיצוני. על חוות הדעת החיצונית להתייחס לכל דרישות הנגישות בהתאם לחוקים ולתקנות, ועליה לעבור את אישור מורשה הנגישות מטעם הרשות. 

לאחר ייעוץ הנגשה לרישוי עסקים וביצוע המלצות מורשה הנגישות, תבדוק הרשות המקומית את המקום ותחליט אם לתת/לחדש את רישיון העסק. אם צריך לבצע עוד עבודת הנגשה, הרשות יכולה לתת רישיון זמני ולהגדיר זמן שבו על בעל העסק להנגיש את העסק שלו. 

הנגשת עסק קטן או גדול

עסק קטן מוגדר כעסק שהשטח שלו הוא עד 100 מ"ר. בית אוכל ייחשב כעסק קטן אם שטח ההסעדה בו לא יעלה על 25 מ"ר. 

אם עסק אכן עונה על הגדרה של עסק קטן, בעל העסק רשאי לבדוק בעצמו את הנגישות. משרד המשפטים פרסם חוברת נוחה בשם 'הנגשת עסק קטן' שבה יש הוראות כיצד לבצע את השינויים הנדרשים. לאחר מכן יבדוק מורשה הנגישות מטעם הרשות המקומית את העסק ויאשר את ההנגשה.

Call Now Button דילוג לתוכן