הנגשה קוגניטיבית

הנגשת מידע עבור אנשים עם מוגבלות שכלית, נפשית, תקשורתית ולקויות למידה. 

במסגרת ההנגשה נבדק המסר המבוקש ודרכי העברתו במטרה להעבירו לנמען בצורה נהירה ופשוטה. 

ההנגשה כוללת פישוט לשוני של הטקסט, סמלול מתאים, עיצוב ודפוס נגישים, סרטונים נלווים, תמונות ממחישות ומפות קוגניטיביות.