הדרכת עובדים על שירות נגיש

מי צריך לעבור הדרכה על שירות נגיש?

תקנות נגישות השירות, 2013, מקדישות פרק שלם להדרכות והכשרות עובדים על מתן שירות נגיש. הפרק מפרט מי צריך לעבור הדרכה ומה צריכה לכלול הדרכה כזו.

ככלל, ההוראות מורות כי על כלל עובדי הארגון לקבל הדרכה על נגישות. לצד זאת, על עובדים המספקים שירות לכלל הציבור לעבור הדרכות והכשרות ייעודיות.

התקנות מבדילות בין ארגונים המעסיקים פחות מ-25 עובדים הנותנים שירות לבין ארגונים המעסיקים יותר מ-25 עובדים המספקים שירות. 

מומלץ להתייעץ עם מורשה נגישות השירות אם עליכם להעביר לעובדים שלכם הדרכות והכשרות בנושא שירות נגיש. 

פרק ז’ בתקנות נגישות השירות על הדרכות והכשרות עובדים

סעיף 87 – קובע כי יש ליידע את כלל העובדים על נגישות – איסור הפלייה, חובת מתן שירות שוויוני, עיקרי החובות החלות לפי החוק. 

88 – קובע כי יש להכשיר עובדים הנותנים שירות, על כל הנושאים להלן: 

 1. סוגי מוגבלויות שונים וכיצד הם עשויים לבוא לידי ביטוי בעת קבלת השירות.
 2. כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות בעת מתן השירות, לרבות דרך ולשון הפנייה אליהם.
 3. הפעולות שעל עובד לנקוט כדי לבצע את התאמות הנגישות – למשל הפעלת מעלון לאנשים עם מוגבלות בתנועה, הפעלת לולאת השראה לאנשים עם מוגבלות בשמיעה. 

89 – סעיף זה מפרט על הדרך שבה יש להכשיר עובדים המספקים שירות לקהל – 

 • אם יש בארגון יותר מ-25 עובדים, יש לבצע את כל הפעולות להלן:
  1. התנסות חווייתית.
  2. הדרכה בדפוס או באמצעים דיגיטליים.
  3. הדרכה פרטנית לעובד האחראי על אביזר עזר מסוים. 
 • חייב המעסיק יותר מ-25 עובדים יכין תוכנית הדרכה באישור מורשה נגישות השירות.
 • חייב המעסיק פחות מ-25 עובדים, ידריך את העובדים באחת מדרכים אלה: 
  1. הדרכה פרונטלית.
  2. דפוס או אמצעים דיגיטליים – להלן לינק ללומדה חינמית למתן שירות נגיש בעסק קטן, באתר נציבות שוויון. 
 • אם זו רשת שמועסקים בה 25 עובדים לפחות שמתפקידם לספק שירות במישרין, יש להכשיר את כל העובדים הללו בסניפי הרשת. 

העשרת וגיבוש העובדים

הדרכות והכשרות עובדים מכינות אותם למתן שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות בתנועה, אנשים עם מוגבלות חושית (ראייה, שמיעה) ואנשים עם מוגבלות קוגניטיבית. הכשרות אלה מגבשות, מלמדות ומעשירות את העובד. הן מעניקות לארגון ערך מוסף נכבד, נוסף על החובה להעבירן בהתאם לחוק. 

ליאורה רובינשטיין, מורשית נגישות השירות. במסגרת הייעוץ המקצועי אני מגיעה ללקוח, מבצעת תחקיר על מהות הארגון, כמות העובדים נותני השירות, חובת ההדרכה הנדרשת וסוג ההדרכה הנדרש. לאחר מכן אני כותבת דוח מדויק עם המלצות ומציעה סדנאות על מתן שירות נגיש, בהתאם לאופי הארגון והשירות הניתן בו. 

נוסף על כך אני מספקת שירות של סקר נגישות ושירות של ייעוץ הנגשה לרישוי עסקים